اول خبر | خبر امروز

6 نکته برای تبدیل شدن به زن قدرتمند

زمان دریافت خبر :
در طول روز، از محل کار گرفته تا گاهی پشت چراغ قرمز. زن بودن گاهی اوقات سخت تر از هر چیزی می شود که مردها فکرش را می کنند. زنان در برخی از جوامع برای اینکه بتوانند در کنار مردها در اجتماع زندگی کنند نیاز به این دارند که از هر جنبه ای قوی قدرتمند باشند. […]

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 707

دیگران چه می خوانند