اول خبر | خبر امروز

6 نکته براي تبديل شدن به زن قدرتمند

زمان دریافت خبر :
در طول روز، از محل کار گرفته تا گاهي پشت چراغ قرمز. زن بودن گاهي اوقات سخت تر از هر چيزي مي شود که مردها فکرش را مي کنند. زنان در برخي از جوامع براي اينکه بتوانند در کنار مردها در اجتماع زندگي کنند نياز به اين دارند که از هر جنبه اي قوي قدرتمند باشند. […]

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 391

دیگران چه می خوانند