اول خبر | خبر امروز

دو چالش اصلي اقتصاد ايران

زمان دریافت خبر :
افزايش نرخ بيکاري و راکد ماندن واحدهاي توليدي دو چالش اصلي اقتصاد ايران در سال ????خواهند بود.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3003

دیگران چه می خوانند