اول خبر | خبر امروز

نهضت ملي و پديده‌اي به نام نفوذ

زمان دریافت خبر :
ملي شدن صنعت نفت به عنوان يکي از نقاط درخشان مبارزات ملت ايران عليه استعمار و استبداد است. اين حرکت در فراز و فرودهاي خود، حاوي درس‌ها و عبرت‌هاي فراواني براي شرايط امروز کشورمان نيز مي‌باشد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 705

دیگران چه می خوانند