اول خبر | خبر امروز

واکنش ايران به نقض برجام بسيار سخت خواهد بود

زمان دریافت خبر :
مدير بخش کنترل تسليحات موسسه تحقيقات صلح استکهلم واکنش مخالفان برجام در داخل ايران به نقض احتمالي آن از سوي آمريکا را بسيار سخت ارزيابي کرد.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7555

دیگران چه می خوانند