اول خبر | خبر امروز

واکنش ايران به نقض برجام بسيار سخت خواهد بود

زمان دریافت خبر :
مدير بخش کنترل تسليحات موسسه تحقيقات صلح استکهلم واکنش مخالفان برجام در داخل ايران به نقض احتمالي آن از سوي آمريکا را بسيار سخت ارزيابي کرد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1608

دیگران چه می خوانند