اول خبر | خبر امروز

نوير بازي مقابل انگليس را از دست داد

زمان دریافت خبر :
سنگربان تيم ملي آلمان نمي‌تواند تيمش را در بازي برابر انگليس همراهي کند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2127

دیگران چه می خوانند