اول خبر | خبر امروز

نوير بازي مقابل انگليس را از دست داد

زمان دریافت خبر :
سنگربان تيم ملي آلمان نمي‌تواند تيمش را در بازي برابر انگليس همراهي کند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1608

دیگران چه می خوانند