اول خبر | خبر امروز

در ديد و بازديدهاي نوروز حدود شرعي رعايت شود جذب جوانان مستعد به حوزه رسالت طلاب در ايام نوروز

زمان دریافت خبر :
حوزه/ معاون حوزه علميه استان تهران با تاکيد بر ضرورت رعايت حدود شرعي در ديد و بازديدهاي نوروزي، گفت: تبليغ چهره به چهره طلاب در ايام نوروز فرصت مناسبي براي جذب جوانان مستعد به حوزه‌هاي علميه است.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 688

دیگران چه می خوانند