اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

ايراني‌ها به اين سادگي‌ها کوتاه نمي‌آيند

زمان دریافت خبر :
ايران سرمايه‌گذاري بسياري در سوريه انجام داده و هزينه‌هاي بسياري پرداخته است، به اين اميد که بتواند مابه‌ازايي دريافت کند. دستيابي به اين بندر دريايي تنها يک نمونه است. ايراني‌ها از تسلط و تاثير خود در سوريه در تمامي زمينه‌هاي نظامي و سياسي و اقتصادي و ديني به اين سادگي‌ها کوتاه نمي‌آيند.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3532

دیگران چه می خوانند