اول خبر | خبر امروز

بحرين تهديد کرد؛ دخالت نظامي در سوريه عليه روسيه!

زمان دریافت خبر :
وزير خارج? بحرين تهديد کرد که ممکن است کشورش براي مقابله با روسيه، در کنار ترکيه و عربستان به عمليات نظامي در سوريه دست بزند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 688

دیگران چه می خوانند