اول خبر | خبر امروز

قيمت مصوب پرتقال 3900 تومان است گرانفروشي ممنوع

زمان دریافت خبر :
رئيس تعزيرات حکومتي استان تهران گفت: فروش پرتقال بيش از 3900 تومان تخلف محسوب مي شود.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4453

دیگران چه می خوانند