اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

جمع‌آوري بيش از 750 ميليون ريال زکات در شهرستان ورامين

زمان دریافت خبر :
سرپرست کميته امداد شهرستان ورامين گفت: در 11 ماه سال جاري بيش از 750 ميليون ريال زکات در شهرستان ورامين جمع‌آوري شده است.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2991

دیگران چه می خوانند