اول خبر | خبر امروز

واکنش ايران به نقض برجام بسيار سخت خواهد بود

زمان دریافت خبر :

مدير بخش کنترل تسليحات موسسه تحقيقات صلح استکهلم واکنش مخالفان برجام در داخل ايران به نقض احتمالي آن از سوي آمريکا را بسيار سخت ارزيابي کرد.

نوشته واکنش ايران به نقض برجام بسيار سخت خواهد بود اولين بار در هفت روز خبر پديدار شد.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9387

دیگران چه می خوانند