اول خبر | خبر امروز

اموال منطقه آزادقشم آزاد شد

زمان دریافت خبر :
مديرعامل منطقه آزاد قشم گفت: مذاکرات براي سرمايه گذاري و فاينانس پروژه ملي خليج فارس ادامه دارد هر زمان مشکل تبصره ماده ?? حل شود مي توانيم به فاينانس اميدوار شويم.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند