اول خبر | خبر امروز

بهار وصف عملي آيات قرآن براي مؤمنان است

زمان دریافت خبر :
عضو هيأت علمي جامعه المصطفي العالميه با بيان اين که بهار درس هاي مختلفي براي انسان دارد، گفت: بهار وصف عملي آيات قرآن براي مؤمن است.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 471

دیگران چه می خوانند