اول خبر | خبر امروز

توليد و اشتغال دو چالش اصلي اقتصاد ايران

زمان دریافت خبر :
افزايش نرخ بيکاري و راکد ماندن واحدهاي توليدي دو چالش اصلي اقتصاد ايران در سال ???? خواهند بود.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 817

دیگران چه می خوانند