اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

معطر و پاکيزه باشيد و لباس نو بپوشيد

زمان دریافت خبر :
در روايات وارده، براي نوروز هم مثل اعياد ديگر اسلامي اعمال و مناسکي اختصاص دارد که نشانه اهميت اين ايام است.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3079

دیگران چه می خوانند