اول خبر | خبر امروز

معطر و پاکیزه باشید و لباس نو بپوشید

زمان دریافت خبر :
در روایات وارده، برای نوروز هم مثل اعیاد دیگر اسلامی اعمال و مناسکی اختصاص دارد که نشانه اهمیت این ایام است.

امروز پنج شنبه، 3 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1692

دیگران چه می خوانند