اول خبر | خبر امروز

بيماري گردشگران نوروزي با کاهوي خيس

زمان دریافت خبر :
به دليل اينکه ميکروب‌ها در مکان‌هاي مرطوب به خوبي رشد مي‌کنند، نبايد گوجه را به صورت شکافته شده و کاهوي خيس را در ظروف قرار داد.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2933

دیگران چه می خوانند