اول خبر | خبر امروز

بيماري گردشگران نوروزي با کاهوي خيس

زمان دریافت خبر :
به دليل اينکه ميکروب‌ها در مکان‌هاي مرطوب به خوبي رشد مي‌کنند، نبايد گوجه را به صورت شکافته شده و کاهوي خيس را در ظروف قرار داد.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3019

دیگران چه می خوانند