اول خبر | خبر امروز

برانکارد با قابلیت جابجایی هوشمند ؛ ساخت ایران

زمان دریافت خبر :
تیم هفت نفره جوانان نخبه دزفولی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی موفق شدند برای نخستین بار در کشور برانکارد انتقال و جابجایی هوشمند پزشکی بسازند.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 700

دیگران چه می خوانند