اول خبر | خبر امروز

برانکارد با قابليت جابجايي هوشمند ؛ ساخت ايران

زمان دریافت خبر :
تيم هفت نفره جوانان نخبه دزفولي با همکاري دانشگاه آزاد اسلامي موفق شدند براي نخستين بار در کشور برانکارد انتقال و جابجايي هوشمند پزشکي بسازند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1265

دیگران چه می خوانند