اول خبر | خبر امروز

چگونه نرخ دلار تضعيف شد؟

زمان دریافت خبر :

واکنشي که بازارهاي جهاني در هفته سپري شده به افزايش نرخ بهره در آمريکا نشان دادند، به نوعي هم جالب و هم در خور نگرش بود.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 414

دیگران چه می خوانند