اول خبر | خبر امروز

چگونه نرخ دلار تضعيف شد؟

زمان دریافت خبر :

واکنشي که بازارهاي جهاني در هفته سپري شده به افزايش نرخ بهره در آمريکا نشان دادند، به نوعي هم جالب و هم در خور نگرش بود.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9372

دیگران چه می خوانند