اول خبر | خبر امروز

آشنايي با گونه ماهي که در خشکي زندگي مي کند

زمان دریافت خبر :
زيستگاه اصلي ماهي ها به دليل وجود آبشش و هم چنين ساختار بدني در اقيانوس ها و درياها مي باشد اما محققان با بررسي جديد انواع ماهي ها گونه دو زيست ماهي را کشف کردند که قابليت زندگي و تنفس در خشکي را دارد.تحقيقات جديد نشان مي دهد با گسترش ماهي هاي مهاجم در آب، […]

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 309

دیگران چه می خوانند