اول خبر | خبر امروز

حيواناتي که با پيوند عضو مصنوعي زندگي مي کنند

زمان دریافت خبر :
  در برخي اوقات حيوان ها به دلايل مختلف قدرت بينايي،حرکت و…. خود را از دست مي دهند و زندگي براي آنها به سختي دنبال مي شود به همين خاطر محققان با طراحي اعضاي مصنوعي بدن حيوانات به آنها کمک مي کنند که به زندگي عادي بر گردند.يک دلفين ماده در اوکيناواي ژاپن بر اثر […]

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند