اول خبر | خبر امروز

مطالبات چايکاران پرداخت شد

زمان دریافت خبر :
ميزان نوشت: رئيس سازمان چاي کشور گفت: با پرداخت حدود 1.3 ميليارد تومان به چايکاران، 100 درصد مطالبات چايکاران پرداخت شد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3028

دیگران چه می خوانند