اول خبر | خبر امروز

توفان شن مسير ريگان - ايرانشهر را بست

زمان دریافت خبر :
توفان شن روز دوشنبه جاده ترانزيتي ريگان - نرماشير و ريگان - ايرانشهر را بست.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5458

دیگران چه می خوانند