اول خبر | خبر امروز

بايد يک ميليون شغل در خوزستان ايجاد کنيم

زمان دریافت خبر :
استاندار خوزستان گفت: بايد به تدريج طي ? تا ?? سال آينده حداقل يک ميليون شغل در استان براي اين جوانان بيکار توليد کنيم.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 688

دیگران چه می خوانند