اول خبر | خبر امروز

بايد يک ميليون شغل در خوزستان ايجاد کنيم

زمان دریافت خبر :
استاندار خوزستان گفت: بايد به تدريج طي ? تا ?? سال آينده حداقل يک ميليون شغل در استان براي اين جوانان بيکار توليد کنيم.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5465

دیگران چه می خوانند