اول خبر | خبر امروز

بازگشت بازيگر و مجري سابق تلويزيون با برنامه ويژه نوروز

زمان دریافت خبر :
فرهاد جم بعد از مدتي دوري از عرصه اجرا و بازيگري با يک برنامه جديد به تلويزيون بازگشت.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3530

دیگران چه می خوانند