اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

آيا پرخوري شما عصبي است يا خير؟

زمان دریافت خبر :
پرخوري شديد و استرس با خطر افزايش افسردگي و نگراني مرتبط است.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 456

دیگران چه می خوانند