اول خبر | خبر امروز

Car bomb attack kills at least 23 injures dozens in Iraq’s capital

زمان دریافت خبر :
At least 23 people were killed and 45 others injured in a car bomb blast in the Iraqi capital of Baghdad.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3526

دیگران چه می خوانند