اول خبر | خبر امروز

Car bomb attack kills at least 23 injures dozens in Iraq’s capital

زمان دریافت خبر :
At least 23 people were killed and 45 others injured in a car bomb blast in the Iraqi capital of Baghdad.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1251

دیگران چه می خوانند