اول خبر | خبر امروز

افتتاح خط توليد داروهاي جديد توسط رييس جمهور

زمان دریافت خبر :
رييس‌جمهوري خط توليد جديد جامدات شرکت داروسازي رازک را افتتاح کرد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 393

دیگران چه می خوانند