اول خبر | خبر امروز

افتتاح خط توليد داروهاي جديد توسط رييس جمهور

زمان دریافت خبر :
رييس‌جمهوري خط توليد جديد جامدات شرکت داروسازي رازک را افتتاح کرد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3525

دیگران چه می خوانند