اول خبر | خبر امروز

هشدار ظريف درباره بدعهدي هاي آمريکا

زمان دریافت خبر :
وزير امور خارجه کشور در نخستين ساعات پس از تحويل سال ضمن حضور در مرکز شيرخوارگاه نرجس اصفهان گفت: در صورت تصميم به پايان تعهد به برجام آماده از سرگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي خود هستيم.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1246

دیگران چه می خوانند