اول خبر | خبر امروز

شکايت صدها خانواده آمريکايي عربستان

زمان دریافت خبر :
پايگاه آمريکايي «پيکس ??» در خبري اختصاصي از شکايت خانواده صدها نفر از قربانيان حادثه يازده سپتامبر از عربستان خبر داد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1032

دیگران چه می خوانند