اول خبر | خبر امروز

شکايت صدها خانواده آمريکايي عربستان

زمان دریافت خبر :
پايگاه آمريکايي «پيکس ??» در خبري اختصاصي از شکايت خانواده صدها نفر از قربانيان حادثه يازده سپتامبر از عربستان خبر داد.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3568

دیگران چه می خوانند