اول خبر | خبر امروز

UE: No hay otra alternativa al acuerdo nuclear con Ir?n

زمان دریافت خبر :
La Uni?n Europea (UE) ha expresado este lunes su firme determinaci?n de respaldar el acuerdo nuclear con la Rep?blica Isl?mica de Ir?n.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 471

دیگران چه می خوانند