اول خبر | خبر امروز

اردن سرزميني مقدس و داراي سابقه ديني حضور پيامبر گرامي اسلام و حضرت عيسي در اين سرزمين

زمان دریافت خبر :
حوزه/ سرزمين اردن در گذر تاريخ ديني ديرينه خود شاهد حوادث و اتفاقاتي بوده است که هيچگاه بهره کافي از بحث و مطالعه دريافت ننموده است. وقوع بسياري از داستان‌هاي قرآن و کتب مقدس و جنگ موته از اين دسته است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3716

دیگران چه می خوانند