اول خبر | خبر امروز

بازداشت 2 هزار نفر به اتهام ارتباط با گروه‌هاي تروريستي

زمان دریافت خبر :
ترکيه با تهديدات امنيتي متعددي به خصوص از سوي شبه نظاميان پ ک ک و تروريست هاي داعش روبرو است و سرکوب مخالفان و منتقدان دولت را پس از کودتاي نظامي نافرجام تشديد کرده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3731

دیگران چه می خوانند