اول خبر | خبر امروز

فرماندهان سرشناس داعش بيعت خود را شکستند

زمان دریافت خبر :
شماري از رهبران سرشناس داعش، با تابعيت هاي عربي، ضمن شکستن بيعت خود با بغدادي او را متهم کردند که در جريان سقوط مناطق عمد? شهر موصل، در انجام وظايف خود براي جلوگيري از سقوط شهر و نجات جان نيروها کوتاهي کرده است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 9396

دیگران چه می خوانند