اول خبر | خبر امروز

کوثري: دولت به بانک جهاني بيشتر از اقتصاد مقاومتي اعتقاد دارد

زمان دریافت خبر :
مشاور فرمانده کل سپاه با انتقاد از ديدگاه هاي دولت در زمينه اقتصاد بومي گفت: آنقدري که دولت به بانک جهاني اعتقاد دارد به اقتصاد مقاومتي اعتقاد ندارد.

امروز جمعه، 11 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 421

دیگران چه می خوانند