اول خبر | خبر امروز

متلک سنگين به ترامپ و بي ادبي اخيرش!

زمان دریافت خبر :
در حاشيه جنجال دست ندادن ترامپ و مرکل و بي پاسخ گذاشتن درخواست مرکل از سوي ترامپ، سايت پاليتيکال کارتونز اين طرح را منتشر کرد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 394

دیگران چه می خوانند