اول خبر | خبر امروز

متلک سنگین به ترامپ و بی ادبی اخیرش!

زمان دریافت خبر :
در حاشیه جنجال دست ندادن ترامپ و مرکل و بی پاسخ گذاشتن درخواست مرکل از سوی ترامپ، سایت پالیتیکال کارتونز این طرح را منتشر کرد.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 698

دیگران چه می خوانند