اول خبر | خبر امروز

سال تحویل در کنار مزار درگذشتگان - بجنورد

زمان دریافت خبر :
امروز آغاز سال ۱۳۹۶ بود. بسیار از مردم در سالهای گذشته عزیزانشان را از دست داده‌اند، به همین دلیل در لحظه تحویل سال و یا بعد از تحویل سال با حضور در کنار مزار عزیزانشان یاد آنها را گرامی داشتند. تصاویر این گزارش مربوط به حضور مردم در آرامستان معصوم زاده بجنورد است.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 707

دیگران چه می خوانند