اول خبر | خبر امروز

سال تحويل در کنار مزار درگذشتگان - بجنورد

زمان دریافت خبر :
امروز آغاز سال ???? بود. بسيار از مردم در سالهاي گذشته عزيزانشان را از دست داده‌اند، به همين دليل در لحظه تحويل سال و يا بعد از تحويل سال با حضور در کنار مزار عزيزانشان ياد آنها را گرامي داشتند. تصاوير اين گزارش مربوط به حضور مردم در آرامستان معصوم زاده بجنورد است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1235

دیگران چه می خوانند