اول خبر | خبر امروز

10 دولت بعدي هم نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند اگر برجام نبود، امروز چه وضعي داشتيم؟

زمان دریافت خبر :
رييس جمهور گفت: اگر تورم سال 1392 ادامه مي يافت امروز چه وضعي داشتيم؟ اين مثل هماني است که در برجام مي گوييم؛ يعني اگر برجام نبود چه مي شد؟ يعني نفت را حداکثر يک ميليون بشکه مي فروختيم.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند