اول خبر | خبر امروز

ايران همچنان با تهديدهاي منطقه اي بسياري روبه رو است

زمان دریافت خبر :
به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران در دوران پسا برجام همچنان با تهديدات متقارن و غير متقارن بسياري از سوي کشورهاي منطقه مواجه است.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4453

دیگران چه می خوانند