اول خبر | خبر امروز

هادي ساعي: شوراي شهر چهارم نمره قابل قبولي دارد

زمان دریافت خبر :
ساعت24-عضو شوراي شهر تهران گفت: به عملکرد دوره چهارم شوراي شهر نمره قابل قبولي مي‌دهم.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2606

دیگران چه می خوانند