اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

هادي ساعي: شوراي شهر چهارم نمره قابل قبولي دارد

زمان دریافت خبر :
ساعت24-عضو شوراي شهر تهران گفت: به عملکرد دوره چهارم شوراي شهر نمره قابل قبولي مي‌دهم.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 845

دیگران چه می خوانند