اول خبر | خبر امروز

آموزش الکترونيک

زمان دریافت خبر :
در اين نرم‌افزار نحوه کار مدارهاي الکتريکي مختلف به شما آموزش داده مي‌شود و با استفاده از مدارهاي شبيه‌سازي شده مي توانيد مدارهاي آنالوگ و ديجيتال مورد نظر خود را طراحي کنيد و کارايي آنها را بررسي نماييد

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 482

دیگران چه می خوانند