اول خبر | خبر امروز

تقلب بازيکن تيم پرتغال براي قبولي در امتحان رانندگي

زمان دریافت خبر :
بازيکن تيم ملي پرتغال ستاره‌اي است که به هنگام امتحان رانندگي مرتکب تقلب شد که بابتش در دادگاه حضور يافت.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3481

دیگران چه می خوانند