اول خبر | خبر امروز

تقلب بازيکن تيم پرتغال براي قبولي در امتحان رانندگي

زمان دریافت خبر :
بازيکن تيم ملي پرتغال ستاره‌اي است که به هنگام امتحان رانندگي مرتکب تقلب شد که بابتش در دادگاه حضور يافت.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 417

دیگران چه می خوانند