اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

دومين جسد از مفقودان طغيان دريا در بندر دير کشف شد

زمان دریافت خبر :
معاون فرماندار شهرستان دير گفت: دومين جسد از مفقودان طغيان دريا در بندر دير کشف شد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 456

دیگران چه می خوانند