اول خبر | خبر امروز

دومين جسد از مفقودان طغيان دريا در بندر دير کشف شد

زمان دریافت خبر :
معاون فرماندار شهرستان دير گفت: دومين جسد از مفقودان طغيان دريا در بندر دير کشف شد.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3016

دیگران چه می خوانند