اول خبر | خبر امروز

عکس سفر مادر زن ترامپ به فلوريدا

زمان دریافت خبر :
والدين همسر رييس جمهور آمريکا به منظور طي تعطيلات به همراه ترامپ و خانواده به فلوريدا سفر کردند.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6791

دیگران چه می خوانند