اول خبر | خبر امروز

جلوي استخدام‌ها در شهرداري تهران را گرفتيم

زمان دریافت خبر :
ساعت24-عضو شوراي شهر تهران گفت: با نظارت‌هايي که انجام داديم جلوي استخدام‌ها در شهرداري تهران را گرفتيم.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 414

دیگران چه می خوانند