اول خبر | خبر امروز

کيفيت هواي تهران سالم است

زمان دریافت خبر :
ميانگين غلظت آلاينده ذرات معلق با قطر کمتر از ?.? ميکرون هواي شهر تهران در ?? ساعت گذشته منتهي به ساعت هشت صبح امروز، بر روي شاخص عددي ?? قرار گرفته و سالم است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 414

دیگران چه می خوانند