اول خبر | خبر امروز

بارترافيکي سنگين در آزاد راه تهران -کرج

زمان دریافت خبر :
رئيس پليس راه البرز از ترافيک سنگين در آزادراه تهران -کرج محدوده پل خاتم تا پل فرديس خبر داد.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1063

دیگران چه می خوانند