اول خبر | خبر امروز

تحويل سال در گلزار شهدا - استان‌ها

زمان دریافت خبر :
مراسم تحويل سال نو ،ظهر امروز دو شنبه ?? اسفند در مزار شهدا در شهرهاي مختلف کشور و با حضور گسترده مردم ،برگزار شد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند