اول خبر | خبر امروز

روحاني: سال جديد، سال اشتغال بيشتر براي جوانان خواهد بود

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا- سال جديد، سال اشتغال بيشتر براي جوانان ما خواهد بود؛ ما بايد تلاش بيشتري را انجام دهيم و کمبودها را جبران کنيم.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند