اول خبر | خبر امروز

روحاني: سال جديد، سال اشتغال بيشتر براي جوانان خواهد بود

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا- سال جديد، سال اشتغال بيشتر براي جوانان ما خواهد بود؛ ما بايد تلاش بيشتري را انجام دهيم و کمبودها را جبران کنيم.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2913

دیگران چه می خوانند