اول خبر | خبر امروز

پيام نوروزي رئيس جمهور سال جديد، سال پيشرفت و اشتغال بيشتر براي جوانان خواهد بود

زمان دریافت خبر :
خبرگزاري آريا- سال جديد، سال پيشرفت بيشتر براي ملت عزيز و اشتغال بيشتر براي جوانان ما خواهد بود.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2907

دیگران چه می خوانند