اول خبر | خبر امروز

انتقاد روسيه از استقرار سامانه دفاع موشکي آمريکا در کره جنوبي

زمان دریافت خبر :
روسيه بار ديگر از تصميم آمريکا براي استقرار سامانه دفاع موشکي در کره جنوبي انتقاد کرد و آن را تهديدي جدي براي منطقه ارزيابي نموده است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2606

دیگران چه می خوانند